Uchazeči o studium 2023/2024


Poslední aktualizace stránky: 10.1.2023

DOD23_01.pdf

Den otevřených dveří 11. 1. 2023

Ředitelství školy srdečně zve všechny zájemce o osmileté a čtyřleté studium na den otevřených dveří, který se koná ve středu 1. 1. 2023.

Dny otevřených dveří v roce 2022/2023

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

přijďte se podívat na dny otevřených dveří, které v letošním roce proběhnou v termínech:


  • středa 23. 11. 2022 v 10.00 a v 15.00 - Den otevřených dveří + informace o studiu na naší škole


  • středa 11. 1. 2023 v 10.00 a v 15.00 - Den otevřených dveří + informace o studiu na naší škole

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře.pdf

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a milí uchazeči, podívejte se prosím níže na tuto stránku, kde najdete všechny potřebné informace.

Přijímání žáků do I. ročníku pro školní rok 2023/2024

Legislativní zázemí přijímacího řízení, a tedy i jednotné přijímací zkoušky, tvoří školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. (Odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/menu/pravni-normy)

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. března 2023.

Prospěch ze ZŠ musí být potvrzen ředitelem ZŠ nebo notářsky ověřen.

Formulář přihlášky může dostat uchazeč na základní škole nebo je ho možné stáhnout na stránkách MŠMT nebo CERMATU. Může být vytištěn na černobílé tiskárně.

Podrobné informace naleznete zde!

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímacích zkoušek

„Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky“

čtyřleté studium 1. řádný termín: čtvrtek 13. dubna 2023; 2. řádný termín: pátek 14. dubna 2023

osmileté studium 1. řádný termín: pondělí 17. dubna 2023; 2. řádný termín: úterý 18. dubna 2023

1. náhradní termín: úterý 10. května 2023

2. náhradní termín: středa 11. května 2023

Vlastní výběr studentů na základě kritérií – zveřejnění výsledků:

čtyřleté studium (7941K/41) - nejpozději ??? (12.00 hod.); výsledky po náhradním termínu ???

osmileté studium (7941K/81) - nejpozději ??? (12.00 hod.); výsledky po náhradním termínu ??? (12.00 hod.)

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude k vyzvednutí do vlastních rukou během ??? (bude doplněno) od 7.30 do 15.00, dále během ??? (bude doplněno) od 7.30 do 15:00 v sekretariátu školy, kde budete moci zároveň podat odvolání (formulář k podání odvolání bude k dispozici přímo na sekretariátu školy). Tento způsob předání preferujeme.

Zde budou zveřejněny výsledky!

Výsledky: čtyřleté studium (7941K/41)

Výsledky: osmileté studium (7941K/81)

Obory a kapacita oborů pro přijímací řízení 2022/2023 (školní rok 2023/2024) - předpoklad:

osmileté studium (7941K/81) 26 studentů v jedné třídě

čtyřleté studium (7941K/41) 78 studentů ve třech třídách

Kritéria:

Naše škola bude realizovat přijímací zkoušky formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. V letošním roce zároveň nebude do hodnocení přijímacího řízení započítávána zájmová a mimoškolní činnost (např. umístění na prvních třech místech v okresních a krajských soutěžích a přehlídkách typu A vyhlášených MŠMT; doložené zájmové aktivity, apod.).

Možné změny závazných kritérií budou na stránkách školy zveřejněny dle vyhlášky nejpozději 31. ledna 2023

Kritéria pro školní rok 2023/2024

Bude aktualizováno nejpozději do: 30.1.2023

Zde je náhled z minulého školního roku - změna je možná ...

"Jak se dostat na Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi"

Nevíte jak na to? Neváhejte se podívat na tento postup ...

Tento dokument je v letošním školním roce díky změnám nepřesný, a proto je dočasně nedostupný!

Jak se dostat na Gymnáziu... Pekaře v Mladé Boleslavi

Další podklady a dokumenty ke stažení:

Další informace k vyplnění jsou zde.

Prezentace, která bude použita na dni otevřených dveří ...

Některé fotografie jsou graficky upraveny za účelem zveřejnění na webu.

Den otevřených dveří 2022_listopad_WWW.pdf

Jak jde život na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře:

  • A jak to vypadá v Minecraftu ... ?

Případné informace získáte na těchto kontaktech:

tel. +420 326 375 951
email: pekargmb@pekargmb.cz

KONTAKTY ...

Mgr. Petr Dostál

ředitel školy