Čtyřleté studium
Aktualizace: 25. 8. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

4.9.2023

Vážení rodiče, milí studenti,

             na základě informace ze schůzky pro nově nastupující studenty, byly zaslány platební údaje pro avizovanou sdruženou platbu na školní maily (31.7.2023)

Platbu prosím proveďte nejpozději do 1.9.2023 ve prospěch účtu: 2301483770/2010 (Společnost přátel GJP). Variabilní symbol, pod kterým rozeznáme Vaši platbu je uveden níže.

Zároveň bych Vás rád informoval, že tento variabilní symbol je již trvalý a bude sloužit pro všechny následující platby, které budete během studia provádět.

Váš trvalý platební kód = variabilní symbol je: (odesláno hromadnou korespondencí v mailu)

Ještě jednou platební údaje:

Číslo účtu Společnosti přátel GJP: 2301483770/2010
Částka: 2900,- Kč
Datum splatnosti: 1.9.2023

Variabilní symbol: (odesláno hromadnou korespondencí v mailu)

QR kód pro platbu (vpravo): (je nutné doplnit variabilní symbol)

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

GJP

Vážení naši “noví” studenti (žáci) a vážení rodiče,

    na této stránce jsme pro Vás připravili všechny podstatné informace, odkazy, soubory a zprávy, které Vám pomohou zdárně zahájit studium na naší škole od září příštího roku. (Podstatné dokumenty budou zaslány emailem a ke stažení je naleznete i na této stránce.)

Pokusíme se stručně, přehledně a v jednotlivých bodech popsat, co je nyní nutné udělat a vyplnit.

Nový účet u G Suite na Pekcloudu (*@pekcloud.cz)

    Pro většinu úkonů je potřeba použít přímo pro Vás vygenerovaný účet u Google Workspace (Pekcloud), který Vám umožní přihlášení a zobrazení formulářů a souborů. Všechny informace Vám také budou chodit do emailové schránky tohoto účtu (*@pekcloud.cz). Sledujte prosím tento mail! 

Přihlašovací údaje obdržíte proti zápisovému lístku na sekretariátu školy. 

(Vypadají například takto: email = login: ja.novak@pekcloud.cz; heslo: např.: jSs548fGsj)


Pokud si nevíte rady, zde je krátké instruktážní video ... z roku 2020/2021

Video pochází z minulého roku a grafika stránek byla trochu aktualizována, ale po obsahové stránce je zcela platná a správná. :D

Pokud ho již znáte, můžete se přihlásit zde! Nápověda … jak na to. (Google)

Přihlásit se můžete přímo zde na tomto odkazu! (Přihlášení je stejné jako k osobnímu účtu na Google.)

Přihlášení k Pekcloudu

Přihláška ke studiu cizích jazyků

    Žáci budou od prvního ročníku studovat 2 cizí jazyky, přičemž výběr jazyků není vázán na jejich předchozí znalost. Od okamžiku obdržení přihlašovacích údajů můžete vyplnit formulář týkající se volby cizích jazyků. Ve formuláři vyplňte všechna povinná pole. Vyberte dva zvolené jazyky a jeden jazyk náhradní. Pokud vyberete anglický jazyk, zvolte jej na prvním místě. 

V nabídce naleznete následující jazyky: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk

Formulář vyplňte (čím dříve, tím lépe ...) nejpozději do: 30. 5. 2023

Pozvánka k vyplnění formuláře bude zaslána na zmiňovaný email na PEKcloudu.

Aktuální stav: email s informací byl odeslán na účty *@pekcloud.cz > 22.5.2023 (14.18 hod.)

Školní průkaz ISIC

    Rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než 125 000 místech. 

O průkazy ISIC na naší škole se stará Mgr. Petr Bárta (barta@pekargmb.cz; +420 326 375 953). Do 15. 6. 2023 uhraďte, prosím, poplatek 350,- Kč na účet školy: 19‑5779840267/0100 pod variabilním symbolem, který Vám bude zaslán emailem na adresu (účet), který jste dostali na sekretariátu školy - viz. další informace.

Dále vyplňte ONLINE formulář, který rovněž obdržíte emailem na stejnou adresu, kde je nutné nahrát „průkazovou“ fotografii budoucího držitele a vyplněný PDF soubor (formulář žádosti), případně scan tohoto formuláře s podpisem. (Soubor stáhnete níže na této stránce, název souboru: ISIC-Zadost o vystaveni prukazu GJP.pdf.)

Soubor nejdříve vyplňte, vytiskněte, podepište a naskenujete nebo vyfotografujete mobilním telefonem. Můžete použít i digitální podpis, pokud ho vlastníte. 

Pro fotografii držitele průkazu je nutné použít digitální fotografii portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí s využitím velkého rozlišení) nebo lze použít kvalitní sken papírové průkazové fotografie. Fotografie nesmí být černobílá, rozmazaná a jinak nekvalitní.

Podpis papírové žádosti držitelem (zákonným zástupcem), pokud nebude odevzdán formulářem jako sken, proběhne nejpozději při převzetí průkazu.

Aktuální stav:  email s informací byl odeslán na účty *@pekcloud.cz > 22.5.2023 (15.15 hod.)

Termín vyplnění: 30.5.2023 (čím dříve tím, lépe :D ...) 

Více informací naleznete na v těchto přiložených souborech PDF:

Vygenerovaný platební kód (variabilní symbol) 

     Tento variabilní symbol bude jednorázový a pouze pro identifikaci této platby na kartu ISIC. Do informace pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka (žákyně).

Platební kód (variabilní symbol) bude zaslán hromadnou korespondencí na uvedenou emailovou adresu PEKCLOUDU. Raději se podívejte i do spamu.

Vybíraná částka je 350,- Kč

Číslo účtu školy (je uvedeno i na titulní webové stránce školy): 19‑5779840267/0100

Trvalý platební kód, který bude sloužit na všechny ostatní platby během celého studia na GJP Vám bude zaslán až během začátku studia.

Aktuální stav: email s informací byl odeslán na účty *@pekcloud.cz > 22.5.2023 (15.33 hod.)

Přihláška ke stravování

    Vyplněnou přihlášku ke stravování a potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu je nutné doručit do kanceláře školní jídelny do konce července 2023, případně zaslat poštou na sekretariát školy, nebo e-mailem na adresu techlovska@pekargmb.cz nejpozději však do 31. 7. 2023. (Prosíme o kvalitní sken a správně (čitelně) zadaný email.) Pokud student na přihlášce neuvede jinak, bude přihlášen ke stravování od 4. 9. 2023. Inkaso na měsíc září se provede 15. 8. 2023 !!!

Aktuální stav: email s informací byl odeslán na účty *@pekcloud.cz > 22.5.2023 (14.27 hod.)

Rozřazovací testy z anglického a německého jazyka

   V letošním roce proběhnou rozřazovací testy z anglického a německého jazyka opět ONLINE a na jejich základě budou žáci rozřazeni do skupin podle úrovně jejich znalostí.

Je naprosto nezbytné, abyste k vyplňování těchto testů přistupovali maximálně zodpovědně a skutečně je vyplňovali dle svých aktuálních znalostí, a to bez pomoci jiných osob nebo slovníků a vyhledávačů apod. Opsaný nebo podceněný test Vám přinese pouze komplikace a problémy. Pokud ho opíšete, budete zařazení do výborné skupiny, kde se budete trápit a budou Vám hrozit špatné známky. Pokud test podceníte a jen budete tipovat, naopak budete zařazeni do nižších úrovní, kde se budete nudit, protože většina znalostí pro Vás bude jen opakováním. Prosím, vyplňte test odpovědně.

Rozřazovací testy se píší pouze z Aj a Nj.

Nevyplněný online test bude mít za následek zařazení studenta mezi začátečníky!

Pozvánka k testu bude zaslána emailem na zmiňovaný účet u Pekcloudu.

Termín rozeslání: předpoklad po informační schůzce 7.6.2023 

Aktuální stav: email s informací byl odeslán na účty *@pekcloud.cz > 7.6.2023 (22.35 hod.) - Anglický jazyk; 7.6.2023 (23.07 hod.) - Německý jazyk

Termín vyplnění nejpozději: 15.6.2023

Informační schůzka pro nově přijaté žáky a jejich rodiče

   Informační schůzka, na které budou podávány informace k organizaci studia, proběhne v letošním roce "fyzicky" v budově školy.

Termín: 7. 6. 2023 v 16.00 hod. (Předpokládaná délka 40 minut) 

Kde: místnost AULA (2. patro)


Schůzka byla realizována.

Všechny podklady včetně prezentace naleznete níže v dalších informacích a dokumentech po realizaci schůzky. 

Aktuální stav: email s informací byl odeslán na účty *@pekcloud.cz > 22.5.2023 (14.43 hod.)

Možnost volby umístění do jedné ze 3 tříd … A, B, ...C?

    Letos se opět pokusíme nechat návrh výběru třídy na Vaší volbě. Vyhrazujeme si ovšem právo do obsazení jednotlivých tříd zasáhnout dle našich potřeb, a to zejména z hlediska organizačních záležitostí chodu školy.

Výběr třídy bude probíhat formou zápisu Vašeho jména do editačně otevřené tabulky, kam budete mít možnost napsat své jméno. Bude nutné dodržet základní pravidla, jako je počet dívek a chlapců. Zápis není podmínkou, pokud se nikam nenapíšete, budete umístěni dle logických možností. 

Pravidla jsou jednoduchá:

Pokud by byl systém nefunkční, vrátíme se k původnímu modelu - určení jednotlivých tříd školou. 

Tabulka obsazení jednotlivých tříd ve školním roce 2023/2024 - 1.třída, 2. třída, 3. třída -> A, B, C ... bude přiřazeno později.

Termín zobrazení tabulky pro zápis třídy: pondělí 5.6.2023 19.00 hod.

Zde je ODKAZ na tabulku! (Je nutné přihlášení do účtu - Pekcloud.)

Třídní učitelé k jednotlivým třídám budou teprve určeni.

Aktuální stav: email s první informací o aktivaci odkazu byl odeslán na účty *@pekcloud.cz > 31.5.2023 (11.10 hod.); tabulka byla otevřena 5.6.2023 v 19.00 hod.; tabulka byla uzavřena 7.6.2023 (8:34 hod.)

Další informace a dokumenty:

Burza učebnic organizovaná na facebookové stránce: https://www.facebook.com/groups/866331426734914/?fref=ts