Uchazeči o studium 2024/2025


Poslední aktualizace stránky: 23.11.2023

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče a milí uchazeči, podívejte se prosím níže na tuto stránku, kde najdete všechny potřebné informace. 

Dny otevřených dveří v roce 2023/2024

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

přijďte se podívat na dny otevřených dveří, které v letošním roce proběhnou v termínech: 


Včera tj. 22.11.2023 proběhl první den otevřených dveří na GJP ... zde a níže na stránce nejdete všechny slíbené materiály. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na naše nové studenty :D

Den otevřených dveří 2023_listopad_WWW.pdf

odkaz na hlavní informační zdroj: https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

Jak jde život na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře:

Přijímání žáků do I. ročníku pro školní rok 2024/2025

Legislativní zázemí přijímacího řízení, a tedy i jednotné přijímací zkoušky, tvoří školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. (Odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/menu/pravni-normy)

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka v rozmezí od 1.2.2024 do 20. 2. 2024

Prospěch ze ZŠ musí být potvrzen ředitelem ZŠ nebo notářsky ověřen ????

Pro vzdělávací obory (7941K/81; 7941K/41) na Gymnáziu Dr. J. Pekaře nevyžadujeme žádný závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ani jiné lékařské prohlídky. (Pole pro závěr o zdravotní způsobilosti v přihlášce ke vzdělávání může zůstat prázdné.) 

Formulář přihlášky může dostat uchazeč na základní škole nebo je ho možné stáhnout na stránkách MŠMT nebo CERMATU. Může být vytištěn na černobílé tiskárně. ???

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímacích zkoušek

„Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky“     

čtyřleté studium            1. řádný termín: pátek 12. dubna 2024; 2. řádný termín: pondělí 15. dubna 2024

osmileté studium          1. řádný termín: úterý 16. dubna 2024; 2. řádný termín: středa 17. dubna 2024

1. náhradní termín:       pondělí 29. dubna 2024 

2. náhradní termín:       úterý 30. dubna 2024

Vlastní výběr studentů na základě kritérií – zveřejnění výsledků: 15.5. 2024? 

čtyřleté studium (7941K/41) - nejpozději ? (12.00 hod.); výsledky po náhradním termínu ? (12.00 hod.)                

osmileté studium (7941K/81) - nejpozději ? (12.00 hod.); výsledky po náhradním termínu ? (12.00 hod.) 

Výsledky: čtyřleté studium (7941K/41)

Výsledky: osmileté studium (7941K/81)

Obory a kapacita oborů pro přijímací řízení 2023/2024 (školní rok 2024/2025):

osmileté studium (7941K/81) 28 studentů v jedné třídě

čtyřleté studium (7941K/41) 84 studentů ve třech třídách

Kritéria:

Naše škola bude realizovat přijímací zkoušky formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Možné změny závazných kritérií budou na stránkách školy zveřejněny dle vyhlášky nejpozději 31. ledna 2024

Kritéria pro školní rok 2023/2024 

Bylo aktualizováno: 30.1.2023 (počkejte nejpozději do 30.1.2024)

Níže naleznete aktuální kritéria přijímacího řízení ... předpokládáme, že budou stejná i pro školní 2024/2025.

Další podklady a dokumenty ke stažení: 

Další informace k vyplnění jsou zde. 

A jak to vypadá v Minecraftu ... ?

Případné informace získáte na těchto kontaktech:

tel. +420 326 375 951
Pokud bude telefonní číslo školy 326 375 951 nefunkční (pravděpodobně z důvodu staveních prací ve škole), volejte na mobilní číslo 724 189 350. 


email: pekargmb@pekargmb.cz 

KONTAKTY ...

Mgr. Petr Dostál

ředitel školy