Uchazeči o studium 2024/2025


Poslední aktualizace stránky: 20.05.2024

Žádáme všechny nově přijaté studenty Gymnázia Dr. J. Pekaře, aby bedlivě sledovali mailové schránky, které uvedli do přihlášky ke studiu nebo do systému DiPSy. Na tuto e-mailovou adresu budou zaslány důležité pokyny pro nově přijaté uchazeče, kde se také dozví všechny další důležité kroky.

Informační mail s přihlašovacími údaji byl na emaily zapsané do přihlášek ke studiu rozeslán: 20.5.2024 (14.30 hod.) 

Prosím i o kontrolu spamu ... 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče a milí uchazeči, podívejte se prosím níže na tuto stránku, kde najdete všechny potřebné informace. 

Přijímání žáků do I. ročníku pro školní rok 2024/2025

Legislativní zázemí přijímacího řízení, a tedy i jednotné přijímací zkoušky, tvoří školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. (Podrobný přehled je na odkazu:https://prijimacky.cermat.cz/menu/pravni-predpisy)

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka v rozmezí od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Pro vzdělávací obory (7941K/81; 7941K/41) na Gymnáziu Dr. J. Pekaře nevyžadujeme žádný závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ani jiné lékařské prohlídky

V systému DiPSy můžete odevzdávat přihlášky jak na osmileté, tak na čtyřleté studium bez přiložení přílohy Doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně vzdělání.

Dle vyjádření MŠMT příloha Doklad o splnění povinné školní docházky je povinnou součástí přijímacího řízení, musí tedy zůstat v systému povinná. Uchazeči je i tak umožněno odeslat elektronickou přihlášku.

Přílohy k přihlášce (např. vysvědčení, doložené aktivity, doporučení poradenského zařízení) se přikládají dle volby způsobu podání přihlášky. V případě digitální podoby stačí sken originálu přiložený jako např. PDF, ale ředitel školy má právo při pochybnostech o jeho správnosti si vždy vyžádat od uchazeče předložení originálu (případně úředně ověřené kopie).

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první. Vice informací najde zde!

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímacích zkoušek

„Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky“     

čtyřleté studium            1. řádný termín: pátek 12. dubna 2024; 2. řádný termín: pondělí 15. dubna 2024

osmileté studium          1. řádný termín: úterý 16. dubna 2024; 2. řádný termín: středa 17. dubna 2024

1. náhradní termín:       pondělí 29. dubna 2024 

2. náhradní termín:       úterý 30. dubna 2024

Vlastní výběr studentů na základě kritérií – zveřejnění výsledků: 15.5.2024

čtyřleté studium (7941K/41) - nejpozději 15.5.2024

osmileté studium (7941K/81) - nejpozději 15.5.2024

Výsledky: čtyřleté studium (7941K/41)

Výsledky: osmileté studium (7941K/81)

Obory a kapacita oborů pro přijímací řízení 2023/2024 (školní rok 2024/2025):

osmileté studium (7941K/81) 30 studentů v jedné třídě

čtyřleté studium (7941K/41) 90 studentů ve třech třídách

Kritéria:

Naše škola bude realizovat přijímací zkoušky formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Možné změny závazných kritérií budou na stránkách školy zveřejněny dle vyhlášky nejpozději 31. ledna 2024

Kritéria pro školní rok 2024/2025 

Bylo aktualizováno: 29.1.2024 

Níže naleznete aktuální kritéria přijímacího řízení! 

odkaz na hlavní informační zdroj: https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy

Výpis ze systému

Další podklady a dokumenty ke stažení: 

Další informace k vyplnění jsou zde. 

Další informace naleznete také zde: https://prijimacky.cermat.cz/ 

10.1.2024 proběhl i druhý den otevřených dveří na GJP ... zde a níže na stránce nejdete všechny slíbené materiály. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na naše nové studenty :D

Dny otevřených dveří v roce 2023/2024

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

přijďte se podívat na dny otevřených dveří, které v letošním roce proběhnou v termínech: 


Jak jde život na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře:

Den otevřených dveří 2024_leden_WWW.pdf

A jak to vypadá v Minecraftu ... ?

Případné informace získáte na těchto kontaktech:

tel. +420 326 375 951

email: pekargmb@pekargmb.cz 

KONTAKTY ...

Mgr. Petr Dostál

ředitel školy